หน้าแรก

วิสัยทัศน์ : “บ้านพรุ เมืองที่อยู่อาศัยที่เพียบพร้อม สภาพแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง”

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอความร่วมมือประชาชนจอดรถทุกครั้ง กรุณา ล็อคคอและ ล็อคล้อให้เรียบร้อย ไม่จอดรถในที่เสี่ยงต่อการโจรกรรม
14 สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ
13 สิงหาคม 2562 โครงการ”แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ 2562″
2 สิงหาคม 2562 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ
2 สิงหาคม 2562 ทำการ สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
2 สิงหาคม 2562 กำหนดการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
30 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

22 สิงหาคม 2562 ประกาศยกเลิกซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ
22 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ปี 2563
15 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำและคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาใต้
26 กรกฎาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคูระบายน้ำถนนมัสยิด
26 กรกฎาคม 2562 ประกวดจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลประจำปี 2563
25 กรกฎาคม 2562 ประกาศซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ
25 กรกฎาคม 2562 ประกาศก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนภาษีเจริญ
23 กรกฎาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที 3
23 กรกฎาคม 2562 ประกาศจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ประจำปี 2563
8 กรกฎาคม 2562 ประกาศก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำและคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาใต้

วีดีโอแนะนำตลาดน้ำบ้านพรุ

วีดีโอกิจกรรมจากอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ

ข้อมูลข่าวสาร/เอกสารเผยแพร่