หน้าแรก

Slider

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”
20 กรกฎาคม 2561 แผนการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายระหว่าง 18 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561
17 กรกฎาคม 2561 กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
13 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔
6 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ที่อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ
6 กรกฎาคม 2561 โปรแกรมภาพยนตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ที่อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ
29 มิถุนายน 2561 ขอเชิญชาวบ้านพรุร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

18 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชุมแสง 2
18 กรกฎาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 37
17 กรกฎาคม 2561 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์ (จากถนนราชพฤษ์ถึงใต้สายไฟแรงสุง)
9 กรกฎาคม 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเทพประชาเหนือ
28 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. แยกจากถนนราษฎร์สามัคคี 1(สังข์อุทิศ)
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมถนนภาษีเจริญ กับถนนราษฎร์พัฒนา
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนกาญจนวนิช (บริเวณหน้าวัดพระบาท)
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ล. ถนนราษฎร์สามัคคี 1 (บริเวณหลังบ้านป้าแจ่ม)
27 มิถุนายน 2561 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเมืองบ้านพรุ 38

วีดีโอแนะนำตลาดน้ำบ้านพรุ

ข้อมูลข่าวสาร/เอกสารเผยแพร่