หน้าแรก

วิสัยทัศน์ : “บ้านพรุ เมืองที่อยู่อาศัยที่เพียบพร้อม สภาพแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง”

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 ตุลาคม 2562 การจัดระเบียบบ้านเมืองในเขตเทศบาล
9 ตุลาคม 2562 ชุมชนเขต 5 ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีลากพระ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ✨🎉
9 ตุลาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9 ตุลาคม 2562 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญคณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาล กลุ่มโครงการ 9101 กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประชาชนทั่วไปและจิตอาสาทุกท่านร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และเก็บขยะ บริเวณถนนสราญราษฎร์
3 ตุลาคม 2562 ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมรับการตรวจสุขภาพฟรี จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านโปะหมอ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 ตุลาคม 2562 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วม 🙇‍♀️🙇‍♂️กิจกรรมธรรม ธรรมะในสวน🙇‍♂️🙇‍♀️🔺️🔻ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562⏲🕰🕛เวลา 14.00 – 15.30 น.🚩🚩ณ ลานธรรม ตลาดน้ำบ้านพรุ
3 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

15 ตุลาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2562)
18 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล อาคารอุทยานการเรียนรู้และศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
18 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ
18 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำปี 2563
3 กันยายน 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล อาคารอุทยานการเรียนรู้และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ
28 สิงหาคม 2562 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ ครั้งที่ ๒
27 สิงหาคม 2562 ประกาศจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563
23 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนภาษีเจริญ
22 สิงหาคม 2562 ประกาศยกเลิกซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ
22 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ปี 2563

วีดีโอแนะนำตลาดน้ำบ้านพรุ

วีดีโอกิจกรรมจากอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ

ข้อมูลข่าวสาร/เอกสารเผยแพร่