หน้าแรก

วิสัยทัศน์ : “บ้านพรุ เมืองที่อยู่อาศัยที่เพียบพร้อม สภาพแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง”

Slider

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านที่เคยสมัครอาสาสมัครทัองถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มาประชุมพร้อมกันเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก( อถล. )
12 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญทุกท่านร่วมทำกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พัฒนาวัดคลองพระยา ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป
9 พฤศจิกายน 2561 ประกาศการยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562
2 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ
24 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุขอเชิญให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนเพื่อรับเงิน เบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เริ่มรับเงิน ตุลาคม ๒๕๖๓)
22 ตุลาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันลากพระ ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น. ณ สวนสาธารณะพรุค้างคาว(ฝั่งตลาดน้ำบ้านพรุ)
18 ตุลาคม 2561 ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้มีจิตอาสาทุกท่านร่วมกันปลูกต้นไม้ที่ สวนสาธารณะพรุค้างคาว บริเวณด้านทิศใต้ติดสนามเด็กเล่นตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

9 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการกำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2561
6 พฤศจิกายน 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ ๙
6 พฤศจิกายน 2561 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญสราษฎร์ (จากราชพฤษฎ์ถึงได้สายไฟแรงสูง)
6 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
24 ตุลาคม 2561 โครงการก่อสร้างปูผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเมืองบ้านพรุ 25 (ดีเป็นธรรม)
11 ตุลาคม 2561 ประกวดราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
8 ตุลาคม 2561 โครงการจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล ปีงบประมาณ 2562
19 กันยายน 2561 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนรักษาความสะอาดถนน คุระบายน้ำ และทีสาธารณะในเขตเทศบาล ประจำปี 2562
16 กันยายน 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนยางรอยต่อคอนกรีตถนนสราญราษฎร์

วีดีโอแนะนำตลาดน้ำบ้านพรุ

ข้อมูลข่าวสาร/เอกสารเผยแพร่