หน้าแรก

Slider

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 พฤษภาคม 2561 การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563
24 พฤษภาคม 2561 ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันในการจัดการบริหารขยะในครัวเรือน
18 พฤษภาคม 2561 เชิญชวนพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุไปร่วมการทำประชาคมตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ครั้งที่ ๔
23 เมษายน 2561 โปรแกรม/ผลการแข่งขันกีฬาบ้านพรุเกมส์ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2561
17 เมษายน 2561 เชิญชวนพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุไปร่วมการทำประชาคมตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ครั้งที่ 3
17 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองบ้านพรุร่วมกับปศุสัตว์อำเภอใหญ่ และปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ณ ศาลาประชาร่วมใจ วัดเทพชุมนุม
11 เมษายน 2561 ประกาศวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมษายน 2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

21 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนชุมแสง 2
21 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำฝาปิด ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุธานี 37 (ต้นหมาก)
21 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านปิ่นไสว
18 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนจากจร
18 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชีวะเสรีชล
18 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์ (จากราชพฤกษ์ถึงใต้สายไฟแรงสูง)
18 พฤษภาคม 2561 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำค.สล. และคูระบายฝาปิด ค.ส.ล. แยกจากถนนราษฎร์สามัคคี1(วารีเปี่ยมสุข)
17 พฤษภาคม 2561 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถบัส จำนวน 4 คัน
7 พฤษภาคม 2561 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561
3 พฤษภาคม 2561 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อตู้รางเลื่อนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ตู้

วีดีโอแนะนำตลาดน้ำบ้านพรุ

ข้อมูลข่าวสาร/เอกสารเผยแพร่